Det unga Röda Korset

rkuf-17

Röda Korsets Ungdomsförbund är till för dig som är engagerad och nyfiken och vill förändra samhället omkring dig till det bättre.

Vi jobbar mot rasism och diskriminering. För internationell förståelse och för en hållbar utveckling. För att förbättra flyktingars situation i Sverige och i världen. Vi jobbar för ett samhälle som är lika tillgängligt för alla, ett samhälle där människovärdet sätts i första rummet och där olikheter är en tillgång. Vi jobbar för att barn och unga ska känna sig trygga och må bra. Det kan du också göra.

Röda Korsets Ungdomsförbund är en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som finns i 190 länder i världen. Hela rörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Med målet att förhindra och lindra mänskligt lidande – oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

För dig som är aktiv i någon av våra verksamheter eller styrelser är Föreningshandboken stället att leta efter kunskap. Där hittar du bland annat alla våra styrdokument och vår verktygslåda för påverkansarbete Humanitetslådan.