Vi är det unga Röda Korset

Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet.

Vår vision – ett humant samhälle

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är ett samhälle där barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och som tar till vara på barn och unga som en resurs.

Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Humanitet ska komma först i alla lägen.

Barnkonventionen i praktiken

I våra verksamheter utgår vi från Barnkonventionen. Vi arbetar för att barn och unga ska känna sig delaktiga.

Alla barn och unga ska känna att de kan påverka sin vardag. Alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg och meningsfull fritid.

Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?