Stockholm

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm!

Vi arbetar för ett hållbart samhälle där barn och unga mår bra och känner sig trygga. Genom oss kan du bland annat hitta på roliga aktiviteter tillsammans med barn och unga som bor på ett asylboende, hjälpa till med läxor eller vara en del av Frukostklubben.

Vi söker alltid nya engagerade människor som vill göra skillnad. Självklart välkomnar vi också dig som har nya idéer! Hör av dig till rkuf.stockholmsyd@redcross.se

Håll koll på allt vi gör genom att följa oss på sociala medier:

Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm

@rkufsthlmsyd

Kärlek & Respekt,

RKUF Stockholm


Welcome to Red Cross Youth Stockholm!

We work for a sustainable society where kids and teenagers can feel safe and happy.Through us, you can engage in several activities such as helping kids with their homework, be part of the Breakfast Club or participate in our Communications Group.

We’re always on the lookout for new, dedicated people that want to make a difference. Of course we also welcome you who can bring new ideas to the table!

Keep updated on what we do by following us on social media:

Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm

@rkufsthlmsyd

Love & Respect,

RKUF Stockholm