Frukostklubben

webb-kampanjsida-2-frivillig-med-frukostvagnFrukostklubben – en bra start på dagen

Den gemensamma frukosten är en trygg mötesplats som ger eleverna en bättre skoldag.

Våra frukostklubbar bidrar till en bra start på dagen och ger eleverna bättre förutsättningar för att klara sin skolgång. Frukostklubbarna är ett samarbete mellan skolor och Röda Korsets Ungdomsförbund. Våra frivilliga serverar frukost till skoleleverna.

Barn som äter lite eller ingen frukost har svårare att koncentrera sig och presterar sämre i skolan. Är frukostvanorna dåliga brukar det allmänna hälsotillståndet också vara sämre. Vi vill att alla barn ska ha samma förutsättningar att klara skolan. Därför driver vi frukostklubbar tillsammans med skolor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Ökar gemenskapen på skolan

Frukosten är mer än bara maten vi äter. Frukostklubben är också en lugn och trygg mötesplats där skolelever, skolpersonal och frivilliga från oss träffas och äter tillsammans. Våra frivilliga fungerar som förebilder och genom att välkomna eleverna att vara med i frukostserveringen är frukostklubben en möjlighet för skolan att öka delaktigheten bland eleverna. Just barnets rätt att vara delaktig i saker som rör barnet handlar Barnkonventionens artikel 12 om.

Kontakt
Kim Hof
040-32 65 26
kim.hof(@)redcross.se