Det här gör vi

Vi jobbar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra. Våra tusentals frivilliga engagerar sig för de som behöver oss mest. 

Vi hjälper till med läxor, chattar om det som kan kännas jobbigt och svårt, pratar med skolelever om asylfrågor.

Vi har kompisgrupper för unga som just har kommit till Sverige och våra frukostklubbar ser till att skolbarn får en bra start på dagen.

Över hela landet vecka efter vecka engagerar sig tusentals frivilliga för de som behöver oss mest.

Kärnan i vår verksamhet är våra lokalföreningar som samlar medlemmar i hela landet.

Vår vision – ett humant samhälle

Röda Korsets Ungdomsförbunds vision är ett samhälle där barns och ungas människovärde sätts i främsta rummet och som tar till vara på barn och unga som en resurs.

Ett samhälle som är humant respekterar alla barn och ungas mänskliga rättigheter och ger dem möjligheter till ett värdigt liv. Humanitet ska komma först i alla lägen.

Barnkonventionen i praktiken

I våra verksamheter utgår vi från Barnkonventionen. Vi arbetar för att barn och unga ska känna sig delaktiga.

Alla barn och unga ska känna att de kan påverka sin vardag. Alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg och meningsfull fritid.

Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?