Vi är den unga organisationen för dig som vill göra skillnad

Som ett av få Ungdomsförbund driver vi varje dag breda sociala verksamheter för de som behöver oss mest. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna och läxhjälp, kompisgrupper och anonyma chattkompisar på eftermiddagar och kvällar.

 

Medlemmar och frivilliga är motorn i organisationen

Vi är en medlemsstyrd organisation som driver verksamheter för barn och unga genom våra lokalföreningar runt om i Sverige. Drygt tusen frivilliga engagerar sig ideellt varje vecka. Ungdomsförbundet är religiöst och politiskt obundet.

 

Vi är det unga Röda Korset

Vi jobbar för att barn och unga ska vara trygga och må bra. Som en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som finns i 191 länder i världen, handlar vårt arbete om att stå upp för humanitet och mänskliga rättigheter. Vår rörelse ska förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Hela rörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.

Vi ska vara en stark ung röst för barn och unga i samhället. Därför driver vi ett politiskt påverkansarbete, med humanitet som utgångspunkt. Läs mer om vårt påverkansarbete under Vad vi tycker.

Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?

 

RKUF Varberg

Vill du veta mer om hur RKUF Varberg arbetar? Vill du engagera dig? Kontakta oss på rkuf.varberg@redcross.se eller anmäl dig via frivilligformuläret.