Utbildningar för dig som är frivillig

För att säkerställa att våra frivilliga i våra olika verksamheter har kunskap att bedriva bra och relevant verksamhet erbjuder vi utbildningar inom verksamhetsstöd. Här kan du läsa om de olika utbildningarna vi har tagit fram!

Rollspelet På Flykt

Spelledarutbildning På Flykt

Som spelledare för På Flykt kan du vara med och påverka på ett annorlunda sätt! Metoden har skapats utifrån berättelser från människor som har varit på flykt och är framtagen för att ge deltagarna en upplevelse som känns i magen. Du som spelledare leder deltagarna genom en flykt från Sverige, där de ständigt tvingas fatta svåra beslut som får oanade konsekvenser.

För att bli spelledare måste du gå en spelledarutbildning. Under den får du med dig den kunskap och information du behöver för att kunna leda spelet. Efter utbildning går du en inskolning tillsammans med mer erfarna spelledare tills du känner dig redo att leda spelet själv.

Höstens utbildningar för blivande spelledare:

  • Spelledarutbildning i Göteborg 10/9
  • Spelledarutbildning i Umeå 17/9
  • Spelledarutbildning i Malmö 15/10
  • Spelledarutbildning i Stockholm 5/11

Fler utbildningar kommer planeras in framöver. Håll utkik här!

 

Fler utbildningar för dig som är frivillig

Ideologiutbildning

Det här är en grundutbildning som riktar sig till alla, både medlemmar och intresserade. Alla som engagerar sig frivilligt i Röda Korsets Ungdomsförbund bör gå Ideologiutbildningen. Utbildningen ger dig bakgrunden till hur och varför vår organisation bildades. Den ger dig även verktyg och kunskap kring vår ideologi samt vad det innebär att vara en del av en stor och världsomspännande rörelse som tillsammans, utifrån våra lokala förutsättningar, arbetar för att nå den yttersta grundprincipen: humanitet.

Kompisgruppsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som är eller ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till asylsökande barn och ungdomar på transit, PUT boenden  (boende för ungdomar med permanent uppehållstillstånd) eller migrationsverkets anläggningar. Ni får möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör en plan för terminen. Vill du engagera dig i en kompisgrupp, hör av dig till din närmaste lokalförening.

Läxhjälpsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill ha hjälp med sina läxor. Under utbildningen får ni möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt kring och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör upp en plan för terminen.