Utbildningar för dig som sitter i en styrelse eller leder en verksamhet

Vi erbjuder en rad utbildningar inom föreningsstöd till dig som är styrelseledamot, kassör eller verksamhetsledare.

Ideologiutbildning

Det här är en grundutbildning som riktar sig till alla, både medlemmar och intresserade. Utbildningen ger dig bakgrunden till hur och varför vår organisation bildades. Den ger dig även verktyg och kunskap kring vår ideologi samt vad det innebär att vara en del av en stor och världsomspännande rörelse som tillsammans, utifrån våra lokala förutsättningar, arbetar för att nå den yttersta grundprincipen: humanitet.

The Red Cross Youth Basic training

This is a basic training for all volunteers within the Red Cross Youth. It gives you the background to how and why our organization was formed. It gives you knowledge of what we stand for and of our ideology. During the training we also discuss what it means to be a part of a large worldwide movement that together, based on our local conditions, is working to achieve the most important of our fundamental principles, humanity

Verksamhetsledarutbildning

Den här utbildningen riktar sig till aktiva och blivande verksamhetsledare inom ungdomsförbundet. Genom denna utbildning får du verktyg och kunskap för att fullfölja ditt uppdrag så att du kan känna dig trygg i din roll och leda din verksamhet på bästa sätt. 

Team leader training

This training is for you, who are a team leader in one of the Red Cross Youth’s activity groups. During this training, you get the tools and knowledge you need to be confident in your role as a team leader and to lead and develop your activity group.

Styrelseutbildning

Denna utbildning riktar sig till dig som är invald i en föreningsstyrelse. Utbildningen ger dig verktyg och kunskap kring ungdomsförbundets stadgar och verksamheter samt styrelsen roll, uppgifter och mandat. Du får även tillfälle att börja fundera kring föreningsekonomi och ansvaret som hela styrelsen har för denna del. Ni får även tillfälle att tillsammans sätta grunden för föreningsårets kommande utmaningar samt få svar på alla dina frågor kring ditt uppdrag.

Board member training

This training is for you, who have been elected as a board member in a local council. The training will provide you with tools and knowledge of our organization chart and acitivities as well as the responsibilties and mandate you have as a local council. In addition, you will get the opportunity to start the financial planning and to understand the economical responsbility you as a local council have together. Finally, you will have the opportunity to build a foundation on which you may tackle this year’s upcoming challenges as well as get answers to all your questions regarding your assignment.

Kassörsutbildning

Denna utbildning är en fördjupning av styrelseutbildningens pass om föreningsekonomi och riktar sig till alla föreningarnas kassörer men även till styrelsen i sin helhet. Under denna utbildning har vi en djupare och mer detaljerad genomgång av löpande bokföring, bokslut och årsredovisning med praktiska övningsexempel samt möjlighet till fördjupning inom andra områden efter önskemål.

Treasurer training

This course is a more advanced course in financial planning than the part in the training for board members. The course is designed especially for treasurers, but all board members in a local council should attend. During this course, we will have a deeper and more detailed review of bookkeeping, financial planning and annual reports with practical excercises and the opportunity for specialization in other fields as desired.

Valberedningsträffar

Denna träff är till för dig som har fått förtroendet av din förening att vara den som föreslår kandidater till nästkommande föreningsårsmöte. Under träffen kommer du som valberedare få verktyg och förslag på aktiviteter som kan ge dig stöd i ditt kommande uppdrag samt få tillfälle att ställa frågor kring ditt uppdrag.