fbpx

Nätbaserade utbildningar
– för dig var som helst

Svenska Röda Korset har under de senaste åren tagit fram bra och viktiga utbildningar som är nätbaserade, så att man själv kan bestämma när man vill gå. Vi som ungdomsförbund har också till gång till dessa utbildningar och uppmuntrar er att använda dem så att ni kan fördjupa er i Röda Korset- som organisation, om människor på flykt och mycket mer.

För att kunna gå Svenska Röda Korsets utbildningar på nätet måste du först gå med i Rednet. När du gjort detta så är det bara att använda länken för att registrera dig som användare på e-learningshemsidan och gå de utbildningar du är intresserad av. På Rednet hittar du även mer information om andra utbildningar samt får veta det senaste som är på gång i rörelsen. Registrera dig på rednet.redcross.se

Rödakorskunskap

Kursen ger dig en fördjupning i Röda Korset som organisation. Du får lära dig mer om dess historia och uppbyggnad samt om Röda Korsets unika mandat, som är en del av den internationella rätten. Du får också veta mer om röda korsets betydelse som skyddsemblem och organisationsemblem. Länk

Att vara frivillig

En introduktion för dig som är ny frivillig eller förtroendevald i Svenska Röda Korsets verksamheter. Genom denna kurs får du en fördjupning på hur Svenska Röda Korset ser på samhällets ansvar och Röda Korsets roll och uppgift. Du får även större kunskap och insikt kring Röda Korsets arbetssätt och värdegrund. Du får också en genomgång av frivilligas rättigheter och skyldigheter enligt Frivilligpolicyn. Länk

Volunteering

Denna utbildning är på engelska och framtagen av federationen. Innehållet är en mix av Svenska Röda Korsets Rödakorskunskap och e-utbildningen Att vara frivillig. Länk

Människor på flykt

En grundläggande kurs om människor på flykt. Från det globala till det lokala perspektivet. Kursen ta upp flyktingars situation, rättigheter och rödakors- och rödahalvmånerörelsens roll i mötet med flyktingar. Länk

Familjeåterförening

En introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med familjer som har splittrats på grund av krig, konflikt, naturkatastrof eller flykt. Länk

Återvändande

En introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med dem som skall återvända till sitt hemland efter avslag på asylansökan. Länk

Efterforskning

En introduktion till Svenska Röda Korsets arbete med dem som har förlorat kontakten med sina anhöriga genom krig, konflikt, naturkatastrof eller flykt. Länk