Uppsala

Vänner Emellan Storträffen 

Kontakt: stortraffen.rkuf.uppsala(@)gmail.com.


Vänner Emellan Storträffen är en verksamhet som för samman nyanlända och etablerade ungdomar i Uppsala. Tillsammans hittar ungdomarna på roliga aktiviteter och bidrar till ökad integration och en meningsfull fritid bland Uppsalas unga. Storträffarna arrangeras ungefär en gång i månaden och exempel på aktiviteter är bakning, biobesök och skogsutflykt.

Som frivillig i Storträffen är du med och planerar och utför träffarna. Det förväntas att du utöver storträffarna, kan delta vid planeringsmöten en gång i månaden där vi ses och diskuterar hur verksamheten mår och planerar kommande aktiviteter.