Uppsala

Läxhjälpen

I Uppsala har vi läxhjälpsverksamhet på Stadsbiblioteket som ligger centralt i Uppsala.

När? måndagar och tisdagar kl. 15:30-19:00.

Vart? Stadsbiblioteket i Uppsala, Svartbäcksgatan 17

Om du jobbar på skola, kommunhus, bibliotek eller liknande och är intresserad av att anordna en läxhjälpsgrupp eller samarbeta med oss, hör gärna av dig med frågor och förslag.

Kontakt: laxhjalpen.rkuf.uppsala@gmail.com 


Läxhjälpen Boende

Vill du vara med och hjälpa ensamkommande att klara sig bättre i skolan och förbättra sin svenska? Då är Läxhjälpen Boende verksamheten för dig. Läxhjälpen Boende fungerar som ett stöd för ungdomarna att klara av sin skolgång och bidrar till integration i Uppsala.

Läxhjälpen Boende hjälper ungdomar med läxor på ett flertal flyktingboenden runt om i Uppsala. Ungdomarna är i åldrarna 14-18 år och har kommit till Sverige på egen hand. Typen av läxor varierar både i ämne och svårighetsgrad. I och med att de flesta läxorna är på svenska krävs det att du som läxhjälpare kan svenska. Utöver det krävs inte förkunskaper.

Varje boende har läxhjälp en gång i veckan mellan klockan 19-21. Dagarna är tisdagar eller torsdagar. Till varje boende hör en läxhjälpsgrupp som består av fyra frivilliga. Ni åker dit två och två vilket för dig som läxhjälpare innebär att du åker dit varannan vecka. Förutom engagemanget ute på boendena ser vi gärna att du kommer på månadsmöten och de utbildningar Röda Korset erbjuder. För att du ska känna dig säker i din roll så hålls en introduktionskurs innan första läxhjälpstillfället.

Att vara läxhjälpare är väldigt roligt och lärorikt. Du lär känna nya människor och lär dig mycket av de läxor du hjälper till med samtidigt som du i mötet med ungdomarna förhoppningsvis får nya perspektiv på tillvaron.

Vill du vara med och engagera dig? Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!

Kontakt: laxhjalpen.rkuf.uppsala@gmail.com 


Läxhjälpen Online

Tisdagar klockan 19:00-21:00.

Från och med hösten 2018 bedriver RKUF Uppsala ett specialprojekt med digital läxhjälp och är därmed den första ideella förening i Sverige som erbjuder denna möjlighet.

Kontaktrkuf.uppsala(@)redcross.se