Uppsala

Här laddar vi upp olika dokument som kan vara bra att ha koll på!

Styrdokument: Här finns olika dokument som beslutats om på föreningens årsmöten, till exempel stadgar, verksamhetsplaner och budgetar.

Styrelseprotokoll: Föreningens styrelse har möte ungefär varannan vecka, och du kan läsa om vad de pratat om här. Protokollen publiceras efter att de justerats.

Nyhetsbrev: Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev som föreningen skickat ut.

 

Ekonomi

Utläggningsblankett

 

Information till frivilliga

Pronomen- och Må-rundor

Inköp av närodlat & ekologiska produkter

Personuppgifter och GDPR