Uppsala
februari 5, 2019

Handlingar till FÅM 2019

Publicerat av: , kommentarer

På Föreningsårsmötet ska ett stort gäng beslut tas, och för att medlemmarna i föreningen ska kunna sätta sig in i allt som ska tas upp kommer här Föreningsårsmötets handlingar! I handlingarna finns en stor drös med information som kommer att användas på FÅM när vi fattar alla våra beslut. Läs igenom alltihop eller de delar som du tycker verkar viktigast, så kommer du att vara väl förberedd på själva mötet!

Handlingarna finns att läsa här!

Viktig information: en förändring har gjorts i den föreslagna dagordningen som finns i handlingarna jämfört med den som tidigare skickades ut tillsammans med kallelsen. Punkt 10 har lagts till, vilket är en informationspunkt där styrelsen kommer att presentera Verksamhetsplan och Budget för 2019. Efterföljande punkter har flyttats ned en dagordningspunkt.