Uppsala
april 3, 2018

Kompisgruppsutbildning 22 april

Publicerat av: , kommentarer
Plats: Karlstad.

Kompisgruppsutbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till asylsökande barn och ungdomar på transit, PUT-boenden (boende för ungdomar med permanent uppehållstillstånd) eller Migrationsverkets anläggningar. Ni får möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör en plan för terminen. Alla aktiva från hela Sverige är välkomna på det här utbildningstillfället. Utbildningen ger också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kompisgrupper.

Utbildningen är gratis, och vi bjuder på vegetarisk lunch och fika.

Sista anmälningsdagen är 17 april 2018.

Anmäl dig här.