Umeå
januari 30, 2018

Föreningsårsmöte 11 februari 2018

Kallelsen till årsmötet har skickats ut till medlemmar den 12 januari 2018. Årsmötet är den 11 februari 2018, kl. 15:00 på Rådhusesplanaden 10-12, 903 28 Umeå. Alla medlemmar och intresserade personer är välkommen att delta på mötet. På mötet kommer det bland annat väljas en ny styrelse (Ordförande, Ledamot, Kassör).

Har ni inte fått kallelsen får ni gärna kontakta oss för att få den via e-post!

Dokument till föreningsårsmötet:
Revisionsberättelse 2017 Umeå
Verksamhetsberättelse för 2017 Umeå
Stadgar för lokalföreningar
Kallelse till föreningsårsmöte Umeå
Valberedningens nominering

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 Umeå
Revisionsberättelse för 2016 Umeå