Stockholm Syd

Om du vill komma i kontakt med oss kan du nå oss på följande kanaler

Mail: rkuf.stockholmsyd@redcross.se

Mail rörande någon av våra kompisgrupper: kompisgrupp@hotmail.com

Instagram: rkufsthlmsyd

Facebook: Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

……

If you want to get in contact with us you can reach us here

Mail: rkuf.stockholmsyd@redcross.se

Mail regarding one of our friend groups: kompisgrupp@hotmail.com

Instagram: rkufsthlmsyd

Facebook: Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd