Stockholm Syd

Kompisgruppen Ekgården består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Sköndal där ungdomarna bor.

Är du intresserad av att bli aktiv i Kompisgruppen Ekgården? Kontakta oss på rkuf.stockholmsyd@redcross.se

Friends Group Ekgården consists of volunteers and unaccompanied minor refugees that once a week meet and organize activities together for a valuable leisure. Their located in a housing in Sköndal where the kids live.

Are you interested in becoming active in the Friends Group Ekgården? Contact us at rkuf.stockholmsyd@redcross.se