Stockholm Syd

Kommunikationsgruppen i Stockholm är en verksamhet med uppgiften att skapa intresse för Röda Korsets Ungdomsförbund och sprida kunskap om de frågor vi driver. Gruppen består av frivilliga som arbetar både för Stockholm Nord och Stockholm Syd och ansvarar bland annat för våra sociala medier och driver vårt nyhetsbrev.

För mer information kontakta:

rkuf.stockholmsyd@redcross.se eller rkuf.stockholmnord@redcross.se

The Communications Group in Stockholm is tasked with putting the spotlight on Red Cross Youth and building awareness and spreading knowledge of the issues we pursue. This group of volunteers works for both the Stockholm North and the Stockholm South chapters, and manages our social media as well as our newsletter.

For more information contact:

rkuf.stockholmsyd@recross.se eller rkuf.stockholmnord@redcross.se