Stockholm Syd

Jourhavande Kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Vi är inga experter, utan en kompis som lyssnar och finns där för de som behöver. När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym, likaså den du chattar med.

För att bli aktiv skall du vara 18-30 år och ha ca 1 kväll i veckan till förfogande. Intresserade intervjuas och ca 10-15 personer väljs ut att delta i vår utbildningshelg där man får lära sig om verksamheten, samtalsmetodik och förhållningssätt. Som Jourhavande Kompis ska du kunna bemanna två jourpass i månaden, delta på månadsmöte samt ha ett ansvarsområde som tex utbildning eller ekonomi. Vi erbjuder dig handledning två gånger per termin, en enormt utvecklande verksamhet och ett engagerat gäng som brinner för att lyssna.

Vill du läsa mer om Jourhavande Kompis kan du gå in på jourhavandekompis.se

Är du intresserad av att bli en Jourhavande Kompis? Kontakta oss då via vår mail stockholm@jourhavandekompis.se

Jourhavande Kompis

Jourhavande Kompis is a chat-helpline that children and youth up to 25 years old can turn to to talk just about anything. We’re no experts, but a friend who listens and is there for those who need. When chatting with Jourhavande Kompis you’re anonymous, as the one you are chatting with.

To become active, you must be between 18 and 30 years old and have about one night a week available. If you’re interested you will first be interviewed and then about 10-15 people are selected to participate in our training weekend where you will learn about the business, communication methodology and approach. As an active volunteer you should be able to work two shifts per month, attend on our monthly meeting and have an area of ​​responsibility such as education or economics for example. We offer tutoring twice per semester, a huge developmental activity and a dedicated bunch of people who are passionate about listening.

If you want to read more about Jourhavande Kompis, you can go into jourhavandekompis.se

Are you interested in becoming a volunteer? Then contact us via our email stockholm@jourhavandekompis.se

To be a volunteer in this group, knowing Swedish is a requirement.