Stockholm Syd

Våra frukostklubbar bidrar till en bra start på dagen och ger eleverna bättre förutsättningar för att klara sin skolgång. Frukostklubbarna är ett samarbete mellan skolor och Röda Korsets Ungdomsförbund. Våra frivilliga serverar frukost till skoleleverna.

Barn som äter lite eller ingen frukost har svårare att koncentrera sig och presterar sämre i skolan. Är frukostvanorna dåliga brukar det allmänna hälsotillståndet också vara sämre. Vi vill att alla barn ska ha samma förutsättningar att klara skolan. Våra frivilliga fungerar som förebilder och genom att välkomna eleverna att vara med i frukostserveringen är frukostklubben en möjlighet för skolan att öka delaktigheten bland eleverna. Frukostklubben finns för närvarande på en skola i Norsborg.

Är du intresserad av att bli frivillig i Frukostklubben? Maila oss på rkuf.stockholmsyd@redcross.se