Stockholm Syd

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd!

Vi arbetar för ett hållbart samhälle där barn och unga mår bra och känner sig trygga. Genom oss kan du bland annat hitta på roliga aktiviteter tillsammans med barn och unga som bor på ett asylboende, hjälpa till med läxor eller vara en del av Frukostklubben.

Vi söker alltid nya engagerade människor som vill göra skillnad. Självklart välkomnar vi också dig som har nya idéer! Hör av dig till rkuf.stockholmsyd@redcross.se

Håll koll på allt vi gör genom att gilla oss på Facebook: Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm och följ oss på Instagram: @rkufsthlmsyd

 

Kärlek & Respekt,

RKUF Stockholm Syd

Welcome to Red Cross Youth Stockholm South!

We work for a sustainable society where kids and teenagers can feel safe and happy.Through us, you can engage in several activities such as helping kids with their homework, be part of the Breakfast Club or participate in our Communications Group.

We’re always on the lookout for new, dedicated people that want to make a difference. Of course we also welcome you who can bring new ideas to the table!

Keep updated on what we do through Facebook: Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm and follow us on Instagram: @rkufsthlmsyd

 

Love & Respect,

RKUF Stockholm South