Stockholm Nord

Vi i lokalföreningen erbjuder ideologiutbildningar och kompisgruppsutbildningar. Styrelseutbildningar, verksamhetsledarutbildningar, läxhjälps-utbildningar med mera erbjuds av RKUF centralt.

Just nu finns inga inbokade utbildningar för 2018 men dessa kommer att bokas in snarast möjligt.

 

Även Svenska Röda Korset erbjuder kurser för medlemmar i RKUF. Dessa hittar ni här: http://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/