Stockholm Nord

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2018 består RKUF Stockholm Nords styrelse av följande personer:

Ordförande: Anmol Warsi

Jag heter Anmol och är ordförande för RKUF Stockholm Nord. Jag är även utbildad spelledare för På Flykt. Tidigare har jag drivit ett projektarbete i Eritrea där jag arbetade med hörselnedsatta och döva barn. Jag har studerat filosofi och har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter där jag tillgodoräknat kurser inom islamologi och statsvetenskap. I dag studerar jag vidare inom samma ämne på mastersnivå. Vid sidan om studierna arbetar jag som samhällsvägledare inom Stockholms Stad och handläggare på Värmdö kommun.

Vice ordförande: Sally Karlsson

Jag heter Sally och är vice ordförande i RKUF Stockholm Nords styrelse samt ansvarig för kompisgrupperna. Jag har tidigare varit läxhjälp/aktivitetssamordnare för ensamkommande flyktingbarn på Tamam. För övrigt pysslar jag med konst och kontorsarbete vid sidan av mitt arbete i styrelsen.

 

Kassör: Ali Amirjan

 

 

 

 

 

Styrelseledamot: Frida Dahlqvist

Jag heter Frida och jag är ansvarig för kompisgrupperna! Jag har tidigare engagerat mig i Röda Korset i Halmstad i ett projekt som hjälpte nyanlända unga män integreras lättare i samhället. Jag är utbildad undersköterska inom psykiatrin och vidareutbildad till beteendevetare. Förutom att arbeta ideellt inom Röda Korset har jag även arbetat på kvinnojour, startat upp en ungdomsjour och hållit i utbildningar för kvinnor från Syrien inom vård och omsorg. Jag arbetar för övrigt som kundansvarig på Manpower.

Styrelseledamot: Jina Sedighi

Jag heter Jina och är ansvarig för frukostklubben! Jag har en examen i statsvetenskap från Uppsala universitet och arbetade tidigare som volontärsamordnare för Läkare i Världen.

 

 

Styrelseledamot: Naomi Eissinger

Jag heter Naomi och är ansvarig för frukostklubben! Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap och utvecklingsstudier från University of Washington i Seattle, USA. Under mina kandidatstudier engagerade jag mig i utrikesföreningen vid universitet och arbetade som politisk praktikant. Jag studerade även ett år i Lyon, Frankrike och där läste jag kurser inom franska och mänskliga rättigheter. Just nu skriver jag min masteruppsats inom mikrofinans och kvinnors rättigheter i Bangladesh, där jag även tidigare arbetat med BRAC via Minor Field Studies under åtta veckor.

Styrelseledamot: Ebba Johansson

Jag heter Ebba och är ansvarig för läxhjälpen i Blackeberg och Tensta. Mitt tidigare ideella engagemang har främst varit i anknytning till skolkåren med fokus på studentfrämjande. I nuläget studerar jag ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm samt fristående kurser inom främst statsvetenskap.

 

Styrelseledamot: Maja Melander

Mitt namn är Maja och jag är ansvarig för läxhjälpen i Kallhäll. Jag har tidigare erfarenhet av ideellt arbete på ett barnhem i Indien och organisationen Vi-skogen. Jag har även goda kompetenser inom administration och ledarskap.

 

 

Styrelseledamot: Josephine Laurent-Hedlund

Jag heter Josephine och är medie- och kommunikationsansvarig i styrelsen! Jag har alltså hand om all sorts marknadsföring av vårt arbete och är även styrelsens kontaktperson utåt med bl.a. vår kommunikationsgrupp och alla som vill komma i kontakt med oss. När jag inte är i min styrelseroll så studerar jag en samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet.