Stockholm Nord

Läxhjälp

RKUF Stockholm Nords läxhjälp finns i Tensta, Blackeberg och Kalhäll med öppettider:

Tensta Community Center:

Tisdagar, onsdagar, och torsdagar kl.17-19

Adress: Hagstråket 13, 1 tr, 163 63 Spånga (samma byggnad som Tensta bibliotek)

Blackebergs medborgarkontor/bibliotek

Tisdagar kl.17-19

Adress: Blackebergsplan 5, 168 49 Bromma

Kalhälls bibliotek

Onsdagar kl.16-18

Adress: Gjutarplan 8, 176 71 Järfälla


Om du jobbar på skola, kommunhus, bibliotek eller liknande och är intresserad av att anordna en läxhjälpsgrupp, hör gärna av dig med frågor och förslag till oss på rkuf.stockholmnord@redcross.se.

Tensta: laxhjalp.rkuf@gmail.com

Blackeberg: laxhjalp.blackeberg@gmail.com


Mer om läxhjälpen:

En bra utbildning är en grund för att människor ska kunna nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Vi inom RKUF Läxhjälp strävar efter att hjälpa, stödja och motivera ungdomar till att lyckas i skolan så att de ska kunna förverkliga sina mål och ambitioner.

Människor är unika och deras lärstilar likaså, vi arbetar för att att varje elev ska få hjälp med läxor, plugg och inlämningar på ett sätt som passar honom eller henne för att därigenom bidra till en ökad tilltro på sin egen förmåga. Vi tar emot allt från begåvade elever som vill öka sina chanser att komma in på drömutbildningen till nyanlända som behöver hjälp med grundläggande svenska.

Vi vill vara en viktig länk mellan gymnasiet och vuxenlivet som kan förklara och förtydliga många av de frågor eleverna har.

Genom motivationsarbete och studiehjälp vill vi skapa framtidstro och positiva skolresultat hos ungdomar. Vi är ett komplement till undervisningen för de elever som vill och behöver det och dessutom en länk till livet efter gymnasiet, särskilt för elever som saknar sådana kontakter.

Att se eleverna utvecklas och växa både i skolarbetet och mänskligt är en fantastisk känsla och eleverna ger en enorm energi tillbaka till dig som volontär.


Vill du bli frivillig?
Din uppgift som volontär är att på minst två pass i månaden hjälpa framför allt gymnasieelever med läxor och annat skolarbete. Du kommer göra konkret skillnad genom att hjälpa ungdomar med skolarbete så att de kan gå stärkta vidare i livet.

Uppdraget är perfekt för dig som vill ställa upp för ungdomar och hjälpa dem med skolarbetet, stärka deras självförtroende och hjälpa dem att ta steget in i vuxenvärlden. Förutom att vara väldigt givande i sig ger det värdefulla erfarenheter inför framtiden.

Röda Korsets Ungdomsförbund diskriminerar ingen så alla som vill hjälpa till är välkomna oavsett ålder och utbildning.

Maila till:

Tensta: laxhjalp.rkuf@gmail.com

Blackeberg: laxhjalp.blackeberg@gmail.com