Stockholm Nord

Rollspelet På Flykt

RKUF Stockholm Nord erbjuder möjligheten att genomföra rollspelet På Flykt på skolor och arbetsplatser. Spelet går ut på att deltagarna under två timmar ställs inför de utmaningar och svåra beslut som människor på flykt ofta möter. Rollspelet är baserat på vittnesmål från familjer som tvingats fly och framtaget för att göra siffror, information, och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen.

Flera personer på RKUF Stockholm Nords styrelse är utbildade att genomföra På Flykt och samtidigt utbildas även nya spelledare. Under våren 2018 finns möjligheten för intresserade grupper att genomföra På Flykt-spelet, till exempel på företag eller i skolklasser. Var gärna ute i god tid med din ansökan, helst 2-3 veckor i förväg.

Om du är intresserad av att bli spelledare eller genomföra På Flykt på din arbetsplats eller skola, kontakta gärna oss på rkuf.stockholmnord@redcross.se