Stockholm Nord

Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen i Stockholm är en verksamhet med uppgiften att skapa intresse för Röda Korsets Ungdomsförbund och sprida kunskap om de frågor vi driver. Gruppen består av frivilliga som arbetar både för Stockholm Nord och Stockholm Syd och ansvarar bland annat för våra sociala medier och driver vårt nyhetsbrev.

För mer information kontakta:

rkuf.stockholmnord@redcross.se