Stockholm Nord

Infoträffar

Informationsträffarna är till för dig som är intresserad av att bli frivillig i någon av våra olika verksamheter här hos RKUF Stockholm Nord. Här får du veta mer om hur verksamheterna bedrivs och får möjlighet att fråga erfarna frivilliga om vad uppdragen innebär. Infoträffar anordnas 2-4 gånger om året beroende på hur stort behovet av nya frivilliga är i våra befintliga verksamheter.

Just nu finns inga bestämda datum för infoträffar under våren 2018.