Stockholm Nord

Frukostklubben

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan, vilket påverkar skolgången. RKUF:s frukostklubbar samlas i skolans lokaler före första lektionen på morgonen, och volontärer umgås med eleverna över en gemensam frukost. Frukostklubben ger ungdomar en bra start på dagen och bättre förutsättningar att klara skolan.

RKUF Stockholm Nord driver en frukostklubb som är en punktinsats i en klass på S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen varje fredag mellan 08:30-10:30. Fler frukostklubbar är på uppstart och verksamhetsledare och frivilliga rekryteras löpande.

Om du är intresserad av att ha en frukostklubb på din skola, kontakta gärna oss på rkuf.stockholmnord@redcross.se