Stockholm Nord
januari 22, 2018

I sommar kan du representera RKUF på riksnivå

Den 8-10 juni anordnar Röda Korsets Ungdomsförbund riksårsmöte i Halmstad—den främsta händelsen under året på nationell nivå för RKUF. Alla medlemmar får komma på riksårsmötet, men det är bara ombuden som har rösträtt. Just nu söker RKUF Stockholm Nord åtta ombud till sommarens riksårsmöte. Att vara ombud innebär ett visst ansvar där du representerar medlemmarna från din lokalförening. Som ombud har du möjlighet att lära dig allt om Röda Korset, vilket innebär att rollen kan bli väldigt lärorik.

Riksårsmötet handlar inte bara om viktiga beslut utan är även en chans att träffa andra engagerade medlemmar. Dessutom hålls det ofta någon form av inspirerande utåtriktad aktivitet, till exempel manifestation mot barnsoldater, som man kan ta med hem till sina lokalföreningar. Riksårsmötet är väldigt viktigt, roligt och inspirerande samt den grundpelare i det demokratiska styrskicket som präglar Röda Korsets Ungdomsförbund.

Vad krävs för att bli ombud?

  • Att man är medlem i RKUF.
  • Att man har intresse av att driva organisationen framåt och diskutera RKUF:s förbättringsmöjligheter.
  • Att man förbereder sig genom att ta del av den information som skickas ut, för att bland annat sätta sig in i hur beslutsprocessen under mötet går till.
  • Att man är tillgänglig den 8-10 juni.

Vad får man ut av att bli ombud?

  • Att vara ombud är ett ärofyllt uppdrag.
  • Lärorik erfarenhet där man får en inblick i hur ett beslutsfattande organ fungerar.
  • Möjlighet att få vara med och påverka hur organisationen ska drivas inför framtiden.
  • Få möjlighet att träffa andra engagerande människor som brinner för samma kärnfrågor som du.

Om du är intresserad av att representera RKUF Stockholm Nord på riksårsmötet i Halmstad i sommar, kontakta Desirée Nilsson på valberedning.rkuf.sthlm@gmail.com