Stockholm Nord
november 26, 2017

Ny frukostklubb på Kungsholmen—för att inga barn ska gå hungriga i skolan

Styrelseledamot Naomi Eissinger vid frukostbordet på S:t Eriks gymnasium.

Många barn och ungdomar i Sverige har av olika anledningar inte möjlighet att äta frukost hemma. Följden blir att de också får svårt att fokusera i skolan, vilket påverkar både inlärningsförmågan och möjligheten att lära känna sina klasskamrater. RKUF Stockholm bedriver sedan flera år tillbaka verksamheten Frukostklubben där frivilliga, elever, och skolpersonal samlas en vardag och äter frukost tillsammans i skolan.

Den här hösten startade en ny frukostklubb på S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen. Initiativet är än så länge en punktinsats för en klass med ungdomar med inlärningssvårigheter som nyligen kommit till Sverige och gymnasiet. Klassen träffas varje fredag mellan 08:30-10:00 och äter en kostberikande frukost.

– Som frivillig i frukostklubben får du chansen att träffa nya människor, får nya perspektiv och bidrar till att göra samhället till en bättre plats, förklarar Jina Sedighi som tillsammans med Naomi Eissinger ansvarar för frukostklubben inom RKUF Stockholm Nord.

Om du vill starta en frukostklubb på din skola eller engagera dig i frukostklubben på något annat sätt, mejla till rkuf.stockholmnord@redcross.se