Stockholm Nord
november 26, 2017

Hur kan ungas engagemang bli mer hållbart?

Svenska ungdomar och unga vuxna älskar att engagera sig ideellt, det visar inte minst Volontärbarometern som tas fram av Volontärbyrån varje år. Undersökningen kartlägger volontärer och deras ideella engagemang och visar att personer under 25 år i Sverige vill engagera sig ideellt för att stötta andra, förbättra samhället, och utvecklas som person. Inom RKUF Stockholm kan unga till exempel stötta andra ungdomar genom frukostklubben, olika kompisgrupper, eller bli läxhjälpare.

Dock är det inte ovanligt att unga volontärers engagemang brinner hett under en kortare period för att sedan falna. Orsakerna till detta kan vara många, och för frivilligbaserade föreningar kan det vara svårt att sätta fingret på vad som skulle kunna locka unga frivilliga att stanna längre. Under hösten har Volontärbyrån drivit en seminarieserie om just hållbart engagemang som bland annat tittat på stress bland unga volontärer. Sista träffen är 6 december och handlar om olika metoder för att locka fler personer att vilja stanna längre med föreningen. Du kan anmäla dig här.