Stockholm Nord
februari 17, 2017

Dokument till Föreningsårsmötet

Välkomna till Föreningsårsmötet på fredag den 24 februari. Här följer dokumenten som kommer att avhandlas på mötet.

Verksamhetsberättelse: ÅRSBERÄTTELSE 2016

Valberedningens förslag och motivering till styrelseuppdrag i RKUF Stockholm Nord

Revisionsberättelser: Revision RKUF1 (verksamhet) samt Revision RKUF2 (ekonomi).

Dagordning FÅM