Sollefteå

Styrelsen för 2018-2019

Brendan Rajakumar
Ordförande
Verksamhetsledare för Läxhjälpen

Rebecca Tonteri
Medieansvarig

Ersalim Zeweldi Gurga
Kassör