Sollefteå

På flykt

Rollspelet ”På flykt” låter dig få känna på hur det kan vara att tvingas fly från sitt land. Rollspelet är gratis för skolor och är en bra ingång för fortsatt arbete kring frågor som asyl och mänskliga rättigheter. I rollspelet tvingas deltagarna att fly från Sverige mot en okänd framtid och ställs ständigt inför olika val, val som får kännbara konsekvenser. Rollspelet är framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Den ökar förståelsen för vad det innebär att vara på flykt från sitt hemland och är ett sätt att arbeta mot främlingsfientlighet. Spelet är främst inriktat för årskurs 9 och gymnasiet och tar cirka 2 timmar och avslutas med en diskussion kopplad till ämnet. I vår lokalförening finns det personer som har gått På flykt-utbildningen och är därmed berättigad att genomföra rollspelet på skolor, och således finns även möjlighet att anordna detta på skolor.

Är du intresserad av ett ”På flykt”-spel kan du kontakta oss via rkuf.solleftea@redcross.se för att se vilka möjligheter det finns för att anordna detta i din verksamhet.

Mer information om På Flykt hittar du på denna länk: http://rkuf.se/pa-flykt/