Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund Östersund!

Vi ställer upp för barn och unga i Östersund. Gör skillnad tillsammans med oss!

Vi på Röda Korsets Ungdomsförbund nystartar i Östersund hösten 2018 och under våren 2019 kommer våra verksamheter att vara igång. Vi erbjuder möjligheter till spännande engagemang inom världens främsta humanitära organisation.

Vi söker personer över 18 år till:

  • Utbildare i barnkonventionen i praktiken inom idrottsrörelsen. Unikt uppdrag för att stärka barn och ungdomars villkor inom idrotten. Klicka här för länk till uppdraget.
  • Frivilliga till stödchatten Jourhavande kompis: Du lyssnar och samtalar med barn och ungdomar som tagit kontakt med vår jour. Klicka här för länk till uppdraget.
  • Styrelseledamoter (behöver ej vara 18 år) för RKUF Östersund: Du är med och styr RKUF Östersund som en lokalförening och ser därför till att RKUF finns på plats under lång tid i Östersund. Utbildning och stöd får du av RKUFs personal. Klicka här för länk till uppdraget.

Kärlek och respekt!