Örebro

Jourhavande Kompis är en verksamhet inom RKUF, vilken ungdomar upp till 25 år kan ta med kontakt vid behov. Ungdomarna kan ta kontakt anonymt och prata om allt från sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, sin familj, betyg, ätstörningar och tusen andra saker.

Chattjouren är öppen måndag till fredag, kl. 18-22 & lördag till söndag, kl. 14-18
och hittas på http://www.jourhavandekompis.se

Vill du bli jourare?

För att bli jourare i Röda korsets Ungdomsförbund så ska du vara minst 18 år, kunna sitta i jouren ca 2-3 gånger i månaden, delta på månadsmöten och även ta något mer ansvar i jourgruppen, ordna fika, ansvara för statistik eller annat.

Sänd in en intresseanmälan med kort beskrivning av dig själv på nedanstående adress så kommer du att bli kontaktad!

orebro@jourhavandekompis.se