apr 14, 2010

Oacceptabelt att barn bor i kalla och otrygga hangarer på Malta

Publicerat av: , kommentarer

Efter fem månader på Orust och en månad i Malmö avslogs 16-åriga Nouredin Hussein Mohameds ansökan om asyl i Sverige eftersom han redan fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på Malta. Nu får han bo i en smutsig och kall flyghangar de nätter han inte kan sova hos kompisar som har en plats i ett trångt tältläger eller […]

Läs hela nyheten

apr 13, 2010

AGERA utan att diskriminera – En kurs om integration på Röda Korsets folkhögskola

Publicerat av: , kommentarer

SYFTE MED KURSEN Kursen utgår från att alla människor är lika mycket värda. Det är kärnan i de mänskliga rättigheterna. Så lätt att säga, men så svårt att praktisera. Kursen vill synliggöra den diskriminering och segregation som finns i Sverige idag och sätta fokus på vad vi kan göra för att få ökad respekt och […]

Läs hela nyheten

apr 13, 2010

Haiti: Röda Korset förbereder för regnsäsongen och fortsätter med katastrofhjälp

Publicerat av: , kommentarer

Tre månader efter jordbävningen som drabbade Haiti ökar Röda Korset sina insatser för att hjälpa de mest utsatta under regnsäsongen, medan den akuta hjälpinsatsen fortsätter. – Röda Korset har försett över 400 000 människor som har drabbats av jordbävningen med presenningar, tältar och verktyg som ska användas för att skydda mot regn och rusk. Vi […]

Läs hela nyheten

apr 13, 2010

Nu börjar resten av rörelsen att vakna

Publicerat av: , kommentarer

Det är enkelt. Konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att påverka, och påverkar redan, människor runtom i världen som kommer att lida. Klimatförändringarna kommer särskilt att drabba de mest utsatta människorna. Vi har kapaciteten att agera och därför har vi också ansvaret att göra det. Klimatförändringarna har, liksom frågan om migration, varit en het potatis i rödakorsrörelsen […]

Läs hela nyheten

apr 10, 2010

Den internationella bromsklossen som är rödakorsstrukturer

Publicerat av: , kommentarer

Trött efter att ha agerat Senior Youth Officer från Genèvekontoret i ett rollspel, irriterad på att strukturer och informella regler är det som avgör vem som får makt inom rödakorsrörelsen internationellt. Ungefär så känner jag mig nu och ännu tröttare på att det här ungdomsmötet också reflekterar samma grupperingar – där vissa vet mer och […]

Läs hela nyheten