MOVE 2018 – Tema: Organisering

Årets MOVE är till för dig som tror på den förändringskraft som organisering har inneburit, innebär och kommer innebära i framtiden! Det är för alla frivilliga som vill lära sig mer om att skapa bättre verksamheter, för alla. Det är för dig som vill lära dig mer om påverkansarbete och hur vi kan förändra genom Röda Korsets Ungdomsförbund.

I Sverige sägs det ofta att om du vill få någonting gjort borde du organisera dig. De svenska folkrörelserna och det svenska föreningslivet har en framgångsrik historia av att människor tillsammans kämpar för ett bättre samhälle. Vi är en del av detta. Idag är det viktigare än någonsin att vi går samman för att tillsammans kunna skapa det samhälle vi vill ha.

2018 är det val till riksdagen. Oavsett utfall kommer det att inspirera människor till att engagera sig. Vi vill bli experter på att fånga upp det frivilliga engagemanget och använda det för att förverkliga våra samhällsvisioner. Vi vill nå ut till alla människor i Sverige som vill vara med och hjälpa, och tillsammans skapa för­ändring både idag och i framtiden.

Tid: 17-18 November

Plats: Kungälv, Göteborg

 

Om MOVE

Fortbildning MOVE står för motivation, organisation, verksamhet och engagemang. Det är en tvådagars utbildningshelg för alla frivilliga i Ungdomsförbundets verksamheter. Det kostar ingenting för dig eller din lokalförening att vara med på MOVE – inklusive resa, mat och boende. Det är ett tillfälle för dig som frivillig att tillsammans med andra frivilliga från Röda Korsets Ungdomsförbund fördjupa dig i olika ämnen med hjälp av externa föreläsare och Förbundsstyrelsen. Vad som tas upp under helgen beror på årets tema. I år är temat Organisering

Socialt MOVE är inte enbart en helg för lärande, det är också en social helg om en vill det. Under helgen kommer du ha möjlighet att träffa Förbundsstyrelsen, men också att umgås, lära känna och utbyta erfarenheter med andra frivilliga inom Röda Korsets Ungdomsförbund

Anmälningen öppnar i slutet på Augusti