Malmö

 


MÖTESPLATS OTTO – LÄXHJÄLP 

Verksamhetens syfte är att alla barn ska ha möjlighet att klara skolan, oavsett vilka förutsättningar de har. Idag finns det många barn som ibland behöver hjälp med sina läxor. Genom att verksamheten drivs på Mötesplats Otto når den ut till många ensamkommande och nyanlända som kan ha behov av extra stöd.

Läxhjälpen drivs utifrån barnkonventionen med fokus på social hållbarhet. Förutom att få hjälp med sina studier ska läxhjälpen på Mötesplats Otto vara en möjlighet till möten mellan människor. Verksamheten ska också vara en chans för ungdomarna att ha någon att prata med som ser dem och lyssnar på dem. Läxhjälpen ska vara ett sätt att stötta ungdomarna och ge dem självförtroende och insikt i att de kan nå sina mål.


FRUKOSTKLUBB Oxievång

Syftet med Frukostklubben är att skapa en trygg plats för eleverna att samlas på morgonen tillsammans med frivilliga, både för att äta och för att kunna sitta ner och prata. Vi vill ge alla en bra start på dagen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra skoldag. Vi hoppas också inspirera till bättre matvanor och rutiner på morgonen, eftersom det har visat sig många barn inte äter frukost vilket påverkar deras förmåga att orka med hela skoldagen. Frukostklubbens primära syfte är dock att ge elever en trygg start på dagen. Vi serverar således fri frukost.


Vi behöver alltid frivilliga till våra verksamheter!

Vill du veta mer, stödja oss eller jobba tillsammans med oss är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss på rkuf.malmo@redcross.se