Malmö

Här kan du läsa om våra olika verksamheter.


VÄXTHUSET MOSIPPAN – AKTIVITETER OCH LÄXHJÄLP 

Mosippan är ett genomgångsboende för nyanlända familjer som ligger i utkanten av Malmö. Här organiserar vi olika roliga aktiviteter för barnen och ser till att ge dem möjligheten till en meningsfull fritid. Bortsett från massor av lekar ser vi även till att finnas som stöd när det kommer till läxor och skolarbete. På Mosippan har RKUF aktiviteter två gånger i veckan och läxhjälp en gång i veckan.

Det som gör Mosippan speciellt är inte bara alla fina barn och fantastiska frivilliga, utan även den så kallad växthusmodellen, vilket är grunden för verksamheten.

Våra ledord i växthusmodellen är:

  • Struktur
  • Rutin
  • Ledartäthet
  • Få enkla regler att följa
  • Alltid ha kul

Växthusens mål:

  • Skapa tillit till vuxenvärlden
  • Utveckla barn och ungdomar till trygga och självständiga individer
  • Minska våld och förstörelse
  • Minska främlingsfientlighet och fördomar

MÖTESPLATS OTTO – LÄXHJÄLP OCH SOMMARKOLLO 

Mötesplats Otto är Ensamkommandes Förbunds lokal vars målgrupp är nyanlända unga.  Otto är viktig då man kan vända sig dit för råd och stöd, samtidigt som att man får chans att träffa gamla och nya vänner. Detta är en av många anledningar till den fina känsla av gemenskap och delaktighet som går att finna på mötesplatsen. På mötesplatsen håller RKUF Malmö läxhjälp en gång i veckan. På sommaren arrangeras också verksamheten sommarkollo, ett samarbete mellan RKUF Malmö, RKUF Lund och Ensamkommandes Förbund.


FRUKOSTKLUBB LINDÄNGEN

Den gemensamma frukosten är en trygg mötesplats som ger eleverna en bättre skoldag. RKUF:s frukostklubbar bidrar till en bra start på dagen och ger eleverna bättre förutsättningar för att klara sin skolgång. Här serverar frivilliga frukost till skoleleverna.

Barn som äter lite eller ingen frukost har svårare att koncentrera sig och presterar sämre i skolan. Är frukostvanorna dåliga brukar det allmänna hälsotillståndet också vara sämre. Vi vill att alla barn ska ha samma förutsättningar att klara skolan.

Vår frukostklubb befinner sig på en skola i Lindängen. Kontakta oss för mer information!


Vi behöver alltid frivilliga till våra verksamheter!

Vill du veta mer, stödja oss eller jobba tillsammans med oss är du mer än välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss på rkuf.malmo@redcross.se