Malmö

Handlingar till årsmöte 2020-02-29:

Bokslut och revisionsberättelser kommer att presenteras på mötet.

Verksamhetsberättelse-2019

Verksamhetsplan och budget för hela föreningen strategi 2018-2020

Kontakta rkuf.malmo(at)redcross.se vid frågor