Lund

Rollspelet På flykt är framtaget för att skapa diskussion och väcka tankar kring hur det kan vara att tvingas lämna sitt hemland. Syftet med På Flykt är att ge deltagarna en konkret upplevelse av några av de situationer en flykting ställs inför och en inblick i hur det kan vara att tvingas fly. Mejla rkuf.lund@redcross.se om du vill veta mer om På Flykt!