Lund

 

Kompisgruppen är en verksamhet som vänder sig till ensamkommande ungdomar. Varje vecka anordnar vi olika aktiviteter tillsammans med dem. Bland aktiviteter som vi gjort är bowling, badminton, biljard och andra aktiviteter som kretsar kring högtider. Syftet är att skapa en meningsfylld vardag för ungdomarna och även bidra till integration.