Lund

Frukostklubben bidrar till en bra start på dagen och ger eleverna bättre förutsättningar för att klara sin skolgång. Våra frivilliga äter och umgås med eleverna över en gemensam frukost.

Röda Korsets Ungdomsförbund vill att alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att klara skolan. Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det finns många anledningar till varför unga inte äter frukost, men resultatet är ofta detsamma. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Frukosten är mer än maten vi äter. Frukostklubben är främst en social och trygg mötesplats där elever och frivilliga från oss umgås och äter frukost tillsammans. Just att bli sedd och lyssnad på är en del av barnkonventionen.

Frukostklubben är i full gång och det behövs alltid folk, tveka inte att kontakta oss för att få reda på mer

Verksamhetsledare: humlan_regell@hotmail.com

RKUF Lund allmän info: rkuf.lund@redcross.se