Lund
januari 30, 2016

Nomineringar samt dokument inför FÅM 2016

Publicerat av: , kommentarer

Inför föreningsårsmötet den 7 februari har valberedningen för Röda Korsets Ungdomsförbund i Lund valt att nominera följande personer till de poster som finns tillgängliga:

Ordförande
– Ambjörn Ingvaldsson

Kassör
– Ännu ingen nominerad

Ledamöter
– Dalila Sliti
– Viktor Agaton
– Carolina Mikaelsdotter

Verksamhetsrevisor
– Sandra Källander

Ekonomisk Revisor
– Fredrik Siwmark

Valberedning
– Anna Glemme

Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

Dokument

Alla de dokument som enligt stadgarna skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar inför årsmötet går att hitta nedan. Samtliga dokument gäller verksamhetsåret 2015.

Årsredovisning

Bilagor, årsredovisning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Ekonomisk revisionsberättelse

Föredragningslista