Karlstad

“På Flykt” är ingen utflykt!

Gör mänskliga rättigheter till något som kan kännas och upplevas! Rollspelet På Flykt är framtaget för att motverka främlingsfientlighet genom att öka förståelsen för vad det innebär att vara på flykt från sitt hemland. Spelet är också tänkt som en utgångspunkt för vidare arbete med frågor kopplade till ämnet.

Uppdragsbeskrivning:
Du är en person som står bakom Röda Korsets humanitära värderingar, tycker om att tala inför en grupp, är minst 16 år och kan utföra minst 3 skolbesök under en termin.

Det finns ett väl genomarbetat manus och material som du kommer lära dig att använda på den obligatoriska utbildningen, som är särskilt anpassad för uppdraget. Skolbesöket utförs alltid två och två och ni har löpande handledning under uppdraget.

För mer information om utbildning eller frågor går det bra att vända sig till  Camilla Linde på camilla.linde@redcross.se