25 Mar, 2018
UTBILDNING

Styrelseutbildning 24-25 mars

Plats: Stockholm.

Välkomna på styrelseutbildning den 24-25 mars i Stockholm!

Denna helg är avsedd för styrelser från Stockholm, Borlänge-Falun, Uppsala, Norrköping, Karlstad, Örebro, Östersund, Umeå, Sollefteå och Gävleborg

Plats: Stockholm
Tider: lördag förmiddag – söndag eftermiddag
Sista anmälan: 11 mars

Detta utbildningstillfälle vänder sig till dig som är förtroendevald i en lokalföreningsstyrelse. Styrelseutbildningen anordnas av personal och är obligatorisk för dig som sitter i en styrelse. Genom utbildningen får du verktyg och kunskap för att fullfölja ditt uppdrag. Utbildningen är till för att du ska kunna känna dig trygg i din roll och leda din förening och dess verksamheter på bästa sätt. Du får också möjlighet att träffa andra styrelseledamöter från andra lokalföreningar och utbyta erfarenheter.

Under helgen kommer en Ideologiutbildning att hållas – denna är en obilgatorisk grundutbildning för alla verksamma inom Röda Korsets Ungdomsförbund. I samband med Ideologiutbildningen kommer det finnas möjlighet att diskutera utbildningens upplägg och olika utbildningsstrategier, så att ni som deltar kan känna er trygga med att hålla i Ideologiutbildningen inom er lokalförening framöver.

Boende, resa till och från Stockholm samt all mat under helgen bekostas nationellt av organisationen.

Mer praktisk information och anmälningsformulär.

Har du frågor? Maila till marcia.munoz@redcross.se

Kärlek och respekt!