26 aug, 2020
UTBILDNING

Kampanjträff 26 augusti 18:00-20:00

Plats: Online.

I höst driver hela Röda Korsets Ungdomsförbund en kampanj för att rekrytera medlemmar och frivilliga, för att sprida vårt budskap och växa som organisation. Lokalföreningarnas engagemang är avgörande för att kampanjen ska lyckas! Därför söker vi just nu en eller flera kampanjansvariga från varje lokalförening.

Krav
Inga förkunskaper krävs, med nyfikenhet och engagemang i frågorna kommer du långt. Alla som engagerar sig i Röda Korsets Ungdomsförbund får utbildning för sitt uppdrag och stöd från personalen.

Tidsåtagande:
Du förväntas delta på en av utbildningarna den 24:e eller 26:e augusti, aktivt projektleda den lokala kampanjen under hela september, samt återrapportera resultatet i början på oktober.

Plats:
Utbildningen äger rum online (via Zoom, ett program för videokonferenser). Kampanjen genomförs på lokalföreningens ort.

I Kampanjsamordnarens uppdrag ingår att:

  • Delta på en av de två digitala utbildningstillfällena (måndagen 24 augusti eller onsdagen 26 augusti, kl: 18.00-20.00).
  • Samordna Höstkampanjen 2020 i sin lokalförening, med minst en utförd aktivitet under september månad.
  • Återrapportera lokalföreningens kampanjresultat till tjänstepersoner på Röda Korsets Ungdomsförbund.

Efter sista anmälningsdag måndag 24 augusti skickas infomejl ut till alla anmälda deltagare. För frågor kontakta Desirée Sternberg.