07 Dec, 2020
ÖVRIGT

Inspirationskväll med förbundsstyrelsen

Plats: Zoom.

Det som skulle vara regionala träffar blir nu digitala: Förbundsstyrelsen bjuder in till en gemensam inspirationskväll!

Kvällens fokus är RKUF:s nya strategi 2021-2023.
Inspirationsträffen blir startskottet för hur vi ska förverkliga den nya strategin och
tillsammans jobba för att förbättra barn och ungas levnadsvillkor och stärka deras
rättigheter.

Inspirationskvällen är till för frivilliga och förtroendevalda inom RKUF.
Anmäl dig genom att klicka i ”kommer/attending” på Facebook.

Datum: 7/12
Tid: 18.00-19:30
Plats: Online via Zoom. Länken hittar ni i kalenderinlägget och på vår eventsida samma dag som eventet.

Kärlek & Respekt!