Halmstad

Vi är RKUF Halmstad

Roller

Medlem

Den första (och högst betydelsefulla) rollen som man kan ha i vårt förbund är att bli medlem hos oss, detta är gratis och kräver inget mer än att man bekräftar fortsatt engagemang en gång om året. Rättigheterna som man erhåller är rösträtt på vårt årsmöte och vetskapen om att ens ställningstagande ger oss som lokalförening mer auktoritet och tyngd i samhället, vilket gör att vi får större möjligheter att påverka och få pengar som vi kan använda för att helt enkelt hjälpa där det finns behov.

Frivillig

Att vara frivillig innebär att man är med fysiskt och engagerar sig i vår verksamhet. Alla arbete sker ideellt utan det du tar med dig från vid engagemang är glädje, erfarenhet och vetskapen att du har gjort något riktigt bra för andra. I Halmstad tror vi starkt på att förena nytta med nöje och att var person ska vara på rätt plats, eftersom föreningen ska vara något positivt för alla inblandade oavsett relation. Alla utgår från sina egna förutsättningar gällande tid, erfarenhet och intressen då var människa, och därmed frivillig, är unik. Är du intresserad av att läsa mer om att vara frivillig och hur man blir det? Klicka då vidare i spalten till vänster.

Förtroendevald

Är individer som sitter i styrelsen och valberedningen, dessa väljs i regel på årsmötet som hålls en gång om året. Valberedningen är gruppen som under ett års tid tar fram kandidater som de anser passar till följande års poster, men dessa får inget uppdrag förens medlemmarna har röstat igenom förslagen. Styrelsen består av minst 3 personer: en ordförande, en kassör och ett ledamot. Dessa 3 har tillsammans ansvaret för föreningens verksamhet och är knytpunkten mellan de olika delarna. Vill du läsa mer om de olika rollerna samt lära känna årets styrelse? Klicka då vidare i spalten till vänster